Om os

Der var et menneske, som spurgte Jesus: ”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Hvad Jesus svarede manden, og hvad han vil svare os, hvis vi stiller dette spørgsmål, står i bibelen.

I Frimenigheden Vadehavskirken tror vi, at bibelen er Guds eget ord til mennesker, og at bibelen fortæller os sandheden om Gud, os selv og livet.

Vi tror Gud har skabt alt, også os mennesker.

Vi tror, at Jesus af Nazareth er Guds søn: At han er både Gud og menneske og rent historisk har levet i Israel for cirka 2000 år siden.

Vi tror, at Jesus blev korsfæstet og efter tre dage opstod lyslevende af graven igen. Vi tror, han gjorde det for os mennesker, så vi kan få tilgivelse, fred med Gud og evigt liv efter døden.

Frimenigheden Vadehavskirken er en fri menighed – uden for folkekirken, men med samme lutherske og bibelske grundlag som den. Vi er en del af Luthersk Missions (LM) Sønderjylland- Fyns afdeling.

Ved gudstjenesterne medvirker nogle af LM´s tilknyttede prædikanter.

Vi samles på Æ Farm, Høgsbrovej 21 (i “stalden”) og opfatter os som et levende og åbent fællesskab, og vil derfor også gerne indbyde dig til at komme og være med. Vi forsøger at tilrettelægge gudstjenesterne, så det er til at være med, også selvom man ikke er kirkevant. Det er ikke afgørende, hvad relation du har til Gud, når du kommer. Du kan møde ham, som du er.

Vi er i høj grad en familie-menighed, hvor der skal være plads til alle aldersgrupper. Der er derfor ved hver gudstjeneste også et børneindslag.

Velkommen til!