Program


Hvor andet ikke er nævnt, vil det blive afholdt på Æ Farm (Høgsbrovej 21, 6760 Ribe) Vi starter kl. 10, hvor man kan mødes og spise/drikke sit eget medbragte mad/kaffe, Gudstjenesten starter kl. 10:30 ved online gudstjeneste og kl. 11 når der er prædikant på.                                                                                                                                    Vel mødt.
Såfremt ændringer foretages, rettes programmet hurtigst muligt.        

Alle gudstjenester i  Vadehavskirken er påvirket af corona-virus/smittefaren og vi overholder de gældende retningslinjer for afholdelse af disse. Da retningslinjerne foreskriver, at der skal være 2 m2 pr deltager og 2 meter over til næste familiegruppe ved sang. Er vi pt nødsaget til at have tilmelding til mødelederen for den pågældende gudstjeneste, så der kan være stillet stole op.

Søndag d. 13. – Generalforsamling

Søndag d. 20. – Prædiken ved Møller Schmidt. Mødeleder: Bruno Larsen

Onsdag d. 23. – Sankt Hans kl. 18 hos Lisbeth og Bruno (gendarmhuset) – Man skal selv medbringe eget mad, drikke og snobrødspinde. dejen til snobrød vil Lisbeth stå for. (aflyses ved regn)

AUGUST:

Søndag d. 8. – Opstart og lovssangs-gudstjeneste. Mødeleder: Agerbo

Søndag d. 15. – Bibelstudie hos Maria og Preben

Søndag d. 22. – Prædiken ved Henrik Hadberg. Mødeleder: Tobias Larsen

Vi vil opfodre interesserede til, at se online gudstjenester i denne periode

https://www.youtube.com/user/NoreaDanmark