Annelise & Axel

Kære Alle.

Det er sundt med nye udfordringer! Vi har ikke før været involveret i rejsebranchen, stort set ikke som brugere og slet ikke som dem, der servicerer. Det har vi stadig ikke, men vi kom i nærheden af fænomenet via en grupperejse med LM-venner på 28 mennesker, som var afsted i to uger for at se deres missionsland. Det indebar mange opmuntringer for os foruden arbejde og ansvar. Det betyder meget for os at mærke interesse for landet, folket og det arbejde, vi er involveret i. Det var samtidig anstrengende for os, og vi var godt trætte bag efter. Men rejsen var helt sikkert til gensidig glæde for alle involverede.

Den kommende uge tilbringer jeg i Phnom Penh, hvor der skal flyttes til nyt volontørhus. Det gamle er medtaget og skal rives ned. Det nye ligger i nærheden af den ene missionærfamilie. Det er en stor fordel at undgå for meget transport rundt i Phnom Penh, hvor trafikken er noget af en prøvelse. Jeg har ansvaret for volontørerne i både Siem Reap og i hovedstaden, så jeg må være parat til at kunne træde til, når der er behov, uanset afstanden på 6 timers kørsel. Jeg er glad for at have frihed til at planlægge mine opgaver sådan, at jeg kan være til hjælp i flytningen.

Kendskabet til bibelshistorie er på nulpunktet hos de fleste, der flytter ind på kollegiet. Jeg glæder mig over at kunne være sammen med dem og fortælle historierne om Jesus og senere sikkert også fra Gammel Testamente. Det er gået op for mig, at der ligger et stort potentiale for mission i at fortælle bibelshistorie for mennesker, som slet ikke er hjemme i Bibelen. I forbindelse med fortællingerne taler vi om, hvad vi kan lære om Gud og om os selv gennem de historier, der bliver fortalt.

Den største glæde i Axels arbejde er udviklingen i Fjendeskoven, hvor han er med i indsatsen for at skaffe midler gennem Danida. Forholdene i Fjendeskoven forbedres stadig. De første toiletter er blevet bygget og et større vandrensningssystem installeret. Menigheden i Fjendeskoven vokser til stadighed. Church of Siem Reap, pastor Kongs kirke, er ivrige efter at besøge stedet og deltage i forbedringen af forholdene, samt fortælle om frelsen i Jesus. Der er mere end en times kørsel der til.

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise.

SONY DSC

SONY DSC

Fjendeskovfremstød