Annelise & Axel

Kære alle.

Mange søndage afsluttes gudstjenesten i Church of Siem Reap med, at en ny står frem og erklærer sit ønske om tilhørsforhold til kirken, men først og fremmest tilhørsforholdet til Jesus som sin frelser og befrier. Der bliver bedt for den nye, og siden kommer oplæring og dåb. Ofte kommer det frem, hvordan forbindelsen til kirken er blevet knyttet.

I søndags var det en bror til en af pigerne på kollegiet. Denne pige har det særligt svært, fordi hun har en misdannet arm og hånd. Hendes forældre har givet hende et nedsættende navn, der hentyder til hendes handicap. De er ude af billedet efter at have svigtet deres børn. Døde? Eller rejst til Thailand for at søge arbejde som så mange andre?

På kollegiet bliver hun kaldt Sara. Hun er energisk og har stor viljestyrke. Hun siger, at hun aldrig bliver gift, så hun må klare sig selv. En uddannelse er nødvendig. Ellers har hun kun en sandsynlig erhvervsmulighed: prostitution.

Søndag sluttede hendes bror sig så til kirken. Han, som kommer fra en kærlighedsløs baggrund, har set, hvordan kristne mennesker har sørget for hans søsters uddannelse og fremtid. Han er blevet klar over, at via kirken har man et netværk, hvorfra man kan forvente omsorg og respekt, og han er blevet tiltrukket af kærligheden i evangeliet om Jesus.

Det er meget glædeligt for os, der står bag kollegiet, at opleve sådant et forløb. Til jer, der er med til at støtte arbejdet økonomisk: Stands op et øjeblik og glæd jer over frugterne af jeres indsats!

Sidste uge tilbragte jeg i Phnom Penh for at hjælpe med flytning af volontørerne til et andet hus. Volontørerne kommer med deres personlige bagage. Resten af godset i huset er LM`s. Ved nedpakningen dukkede et foto op af Axel og mig, taget for godt 12 år siden. Vi sidder nye og forventningsfulde sammen med en flok internationale medarbejdere. Vi havde endnu ikke været igennem de mange vanskeligheder, livet har budt os her i Cambodja. Vi vil også meget hellere huske de gode historier, og deler dem gerne med de mange modtagere af Cambodjanyt! Men der har også været meget, der var belastende. Det bratte ophør af samarbejdet i aidslandsbyen for mit vedkommende og den opslidende interne magtkamp på bibelskolen for Axels. Ting, der gik skævt i forhold til vore forhåbninger til arbejdet blandt gadebørn og unge mænd uden afsluttet skolegang. Missionærer, der måtte rejse hjem før beregnet. Tænk at vi er sluppet gennem alt dette med mod og kræfter i behold! Tak til jer, der beder for os! Det glædelige får lov at fylde i vor bevidsthed, som nu Saras bror, der er kommet til Jesus.

Vi følger nyhederne fra Danmark via elektroniske medier. Der stod, at 1/3 af statens udviklingshjælp nu bliver i Danmark på grund af indvandringen. Bliver der mon så midler til den hjælp, vi gerne vil yde til udviklingen i Fjendeskoven? Vi er jo ved at ansøge om penge fra bistandsmidlerne! Det er ikke en udgiftspost, der dækkes af LM´s budget. Det gør os urolige for muligheden, vi gerne vil give disse mennesker for at få et værdigt liv. Det evangeliske udadrettede arbejde har stadig stor fremgang i området, men vi prøver også med få midler fra LM.budgettet at hjælpe på f.eks. sundhedsproblemerne. Vi har på Dina Jacobsens opfordring uddelt simple vandfiltre af ler, da hun har observeret helseproblemer, der formentlig skyldes drikkevandet, som ikke før har været kogt eller filtreret. Vand er i det hele taget et kæmpeproblem i området på grund af to ekstremt ringe regntider efter hinanden Prøv at forestille jer en større befolkningsgruppe, som p.t er afhængig af en en lille strøm, der løber til området, med virkeligt ulækkert og forurenet vand, samt den brønd, vi har fået boret. De åbne brønde, der er gravet i området, er forlængst løbet tørre.

Følgende numre kan du bruge, når du giver gaver til LM:

Netbank:
+01< +5427754

Bankoverførsel:
2230-0726496390

MobilePay og SWIPP:
93 39 00 20
Har du spørgsmål til din gaveordning, kan du ringe eller maile:
Tlf: 4820 7666
E-mail: gaver@dlm.dk

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise.Saras bror bekender sin tro på Jesus

Annelise & Axel

Kære Alle.

Det er sundt med nye udfordringer! Vi har ikke før været involveret i rejsebranchen, stort set ikke som brugere og slet ikke som dem, der servicerer. Det har vi stadig ikke, men vi kom i nærheden af fænomenet via en grupperejse med LM-venner på 28 mennesker, som var afsted i to uger for at se deres missionsland. Det indebar mange opmuntringer for os foruden arbejde og ansvar. Det betyder meget for os at mærke interesse for landet, folket og det arbejde, vi er involveret i. Det var samtidig anstrengende for os, og vi var godt trætte bag efter. Men rejsen var helt sikkert til gensidig glæde for alle involverede.

Den kommende uge tilbringer jeg i Phnom Penh, hvor der skal flyttes til nyt volontørhus. Det gamle er medtaget og skal rives ned. Det nye ligger i nærheden af den ene missionærfamilie. Det er en stor fordel at undgå for meget transport rundt i Phnom Penh, hvor trafikken er noget af en prøvelse. Jeg har ansvaret for volontørerne i både Siem Reap og i hovedstaden, så jeg må være parat til at kunne træde til, når der er behov, uanset afstanden på 6 timers kørsel. Jeg er glad for at have frihed til at planlægge mine opgaver sådan, at jeg kan være til hjælp i flytningen.

Kendskabet til bibelshistorie er på nulpunktet hos de fleste, der flytter ind på kollegiet. Jeg glæder mig over at kunne være sammen med dem og fortælle historierne om Jesus og senere sikkert også fra Gammel Testamente. Det er gået op for mig, at der ligger et stort potentiale for mission i at fortælle bibelshistorie for mennesker, som slet ikke er hjemme i Bibelen. I forbindelse med fortællingerne taler vi om, hvad vi kan lære om Gud og om os selv gennem de historier, der bliver fortalt.

Den største glæde i Axels arbejde er udviklingen i Fjendeskoven, hvor han er med i indsatsen for at skaffe midler gennem Danida. Forholdene i Fjendeskoven forbedres stadig. De første toiletter er blevet bygget og et større vandrensningssystem installeret. Menigheden i Fjendeskoven vokser til stadighed. Church of Siem Reap, pastor Kongs kirke, er ivrige efter at besøge stedet og deltage i forbedringen af forholdene, samt fortælle om frelsen i Jesus. Der er mere end en times kørsel der til.

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise.

SONY DSC

SONY DSC

Fjendeskovfremstød