Annelise & Axel

Kære venner i kontaktkredsene.

Så er tiden kommet til at tænke tilbage på det forgangne kvartal og gøre status.

Går det hele videre, som det plejer, og hvordan er det lige det plejer?!!

Vi har lagt de første fem år i provinsarbejdet ud fra Siem Reap bag os.

De planer, vi i sin tid lagde, er ikke alle gået i opfyldelse. Men så er der kommet andre opgaver til, som vi ikke havde forestillet os!

Mange står  bag arbejdet i forbøn; de fleste forbedere kommer fra jeres kredse. Tak for den trofaste indsats, og lad den endelig fortsætte! Gud hører bøn, og vi må tro, at noget af det, der blev anderledes end vi havde regnet med, er et resultat af, at han har hørt bøn og grebet ind.

For eksempel havde vi aldrig regnet med, at Axel skulle blive så meget involveret i en bestemt landsby, hvor befolkningen er blevet tvangsplaceret under omstændigheder, vi ikke kan fortælle nærmere om. Axel har gennem ca. tre år haft adgang dertil via et specielt pas. Landsbyen var nyetableret den gang. Det er håbløshed, der er grundtonen for befolkningen i landsbyen. Blandt beboerne er der kristne, og disse kommer sammen og bliver undervist, når Axel og hans medarbejdere besøger stedet ca. to gange om måneden. Vi fornemmer at det i høj grad har været med til at sprede lys i deres mørke, og der er et stigende antal kristne på stedet.

Det hører med til vores job, at vi skal være politisk neutrale. Men det er lykkedes Axel at gøre en person med politisk indflydelse opmærksom på tingenes tilstand, og denne vil nu arbejde på sagen indefra og på lovens grund i forhold til myndighederne. Denne politiker traf Axel allerede i vor tid i Phnom Penh, og der er opbygget et tillidsforhold imellem dem. Vi håber at det må føre til, at familierne i landsbyen får mulighed for igen at leve et frit og normalt liv.

Et andet indsatsområde er Fjendeskoven, hvor Church of Siem Reap gør et godt arbejde. Familierne i det område er flyttet dertil af egen fri vilje, men kun familier, der har meget ringe omstændigheder at leve under, bor sådanne steder, hvor de er udenfor det offentliges tilbud om skoler til børnene. Det er vort håb, at vi kan hjælpe med noget indenfor sundhed og undervisning af børn.

Church of Siem Reap er den menighed, vi LM-udsendte knytter til ved og arbejder sammen med, f.eks via vore to volontørers aktiviteter. Kirken er nu helt fuld søndag formiddag, og eftermiddagsgudstjenester er påbegyndt med særlig tanke på ungdommen.

 

Vores bibelskoleundervisning i Siem Reap foregår uden for almindelig arbejdstid af hensyn til eleverne. Det er glædeligt at vor kollega Henrik Jacobsen efter sproglæringen nu står i de samme opgaver, og også kan trække et godt læs både her og ved vor distriktsundervisning. Ialt har vi ca. 80 elever til regelmæssig undervisning.

 

Arbejdet er ramt økonomisk af den høje dollarkurs, der har skåret LM-arbejdsbudgettets midler ned, svarende til 1-2 måneders aktiviteter.

Der er intet, der er så ondt, at det ikke er godt for noget! Disse uger med et lavere arbejdsniveau, bruger Axel til at komme godt ind i opgaverne som konstitueret teamleder. Axel har ansvaret, men vi andre missionærer i teamet involverer os i at løse nogle af opgaverne. Axel skulle gerne kunne fortsætte med sine hidtidige arbejdsopgaver, og det tror vi er realistisk.

Vi vil arbejde på, at teamet knyttes tættere sammen. I påskedagene kommer familien Andersen fra Phnom Penh her til Siem Reap. Det glæder vi os meget over, og vi vil holde en langfredagssamling og dansk påskegudstjeneste søndag. Desuden en arbejdsformiddag med emner, der skal drøftes og ting, der skal falde på plads. Det er et møde med dagsorden og referat. Volontørerne passer de syv børn imens. Og så skal der være tid til hygge og samtaler.

– – –  og så kunne vi også fortælle en masse om vore kollegier i Phnom Penh og Siem Reap, men det må vente til en anden gang.

Takke og bedeemner:

Fællesskabet blandt LM-udsendingene i Cambodja og Axels ansvar som teamleder.

Økonomiske midler til arbejdet og ret brug af disse.

Beboerne i den vanskeligt stillede landsby. At de må opnå frihed og bedre levevilkår.

At alle vore aktiviteter må have fokus på Jesus, vor frelser og befrier.

Kærlig påskehilsen fra Axel og Annelise.