Annelise & Axel

Kære alle.

Hvad ville du gøre, hvis påsken lå i i julen?.

Påsken falder i Cambodja sammen med Khmer-nytåret, som er en familiebaseret højtid med god mad og megen hygge og sociale lege, som ligner den slags, vi legede i vor barndom, når man var til fødselsdag. Der lyder råben, latter og godmodige hvin rundt omkring fra naboerne. Det er dejligt at lytte til folks glæde! 

Men at forene det med påskefejring for Cambodjas kristne er ikke realistisk, med det alvorlige indhold påsken har. Langfredags sorg og alvor er svær at forene med råben, latter og godmodige hvin!  

Langfredag har vi danskere i Siem Reap et påskesamvær hos os. Vi forventer at blive 16, halvdelen er børn. Jeg forbereder en gennemgang af påskens forløb der inkluderer nogle af de dejlige salmer, vi i generationer har haft som fælles gods i dansk kultur. Der bliver også små samtaler om emner, der har forbindelse til bibelteksterne. Vi afslutter med frokost. At vi kan blive så mange har sin årsag i, at her er danske gæster. Gæster er en stor velsignelse for os. (Også når det er andres gæster.) Det er festligt, at vi kan fylde godt op om bordet. 

Først på ugen havde vi den glæde, at 7 helt unge mennesker ønskede at tilbringe en aften sammen med os. Relationen var, at to af dem sidste år var på en norsk bibelskole, der sender deres elever fire måneder i praktik i et missionsland, for deres vedkommende Cambodja. Jeg var involveret med jævnlige samtaler med dem. De to rejser nu rundt i landet sammen med nogle venner. De var positive og engagerede kristne mennesker. Man kan blive helt oplivet af sådan en aften. Jeg tænkte: “Der er nye generationer, der kan føre arbejdet i Guds Rige videre. Det stopper ikke med os.” (Vi fortsætter også, om Gud vil, endnu en tid)      

Axel tager en tur til Phnom Penh 2. påskedag og bliver nogle dage. Han vil se til kollegierne, og skal også til møder i anden sammenhæng.

Jeg regner også med en snarlig tur dertil på baggrund af de to indsamlingsprojekter der foregår i LM Kids og LMU. Papir-forberedelserne med at få kontrakter i orden til indsamlingsmålene er tilendebragt. Men så skulle der jo gerne komme noget konkret arbejde ud af det, og det er klogt at støtte op om den proces også.

Vi slutter med de bedste påskeønsker til jer alle. 

Det bedste, vi kan ønske, er at Jesu død og opstandelse må

Kærligste hilsner Annelise & Axel