Annelise & Axel

Kære alle.

Hvad gør man, hvis man er arbejdsløs og husvild? I Cambodja slår man
sig ned på ubenyttet jord uden for lands lov og ret og dyrker det, man
skal leve af. Der findes ingen hjælp fra samfundets side til borgere i
nød. Men den ubenyttede jord har en ejer, og denne kan forlange, at
nybyggerne forsvinder med times varsel.

Fjendeskoven er sådan et illegalt samfund, som vi har været involveret
i de seneste halvandet år. Nære cambodjanske medarbejdere besøger
området regelmæssigt. 28 af beboerne har taget imod Jesus i løbet af
denne tid, og yderligere omkring 80 har indvilget i at deltage i
kristendomsoplæring. For kort tid siden blev 13 nye kristne døbt, som
I har set i ”Tro og Mission”.

Et af de mest påtrængende problemer i området er adgang til vand. Vand
er kostbart, fordi det er vanskeligt at få fat i, og udenfor
regnstiden er det grumset og slimet. To måneder om året må vandet
hentes langvejs fra. Der er absolut intet på stedet!

Et par LM-menigheder i Danmark har samlet ind til afhjælpning af denne
nød. Nu er der midler til at bygge en brønd med rent vand og desuden
et “forsamlingshus”, som grundlæggende er et halvtag som læ mod regn
og sol.

Illegalt er et ord, der skurrer i lovlydige kristne ører. Vi talte med
vore cambodjanske medarbejdere, om det var rigtigt at gå bag om ryggen
på ejeren?, Men hvis man henvender sig til ejeren, vil denne måske
forlange hele nybebyggelsen fjernet! Hvad kunne vi gøre?

Fredag opsøgte vor lokale medarbejder pastor Goung ejeren og fremlagde
situationen. Ikke uden bæven, og ikke uden forudgående bøn. Reaktionen
fra ejeren kunne ikke være mere positiv. Hun er indstillet på at
lovliggøre det stykke jord, hvor brønd og forsamlingshus skal ligge.
Hun er klar over at bebyggelsen eksisterer, men skal ikke bruge jorden
foreløbig og er indstillet på, at den må benyttes af nybyggerne. Og så
havde hun denne kommentar: Hun gør det, fordi hun er glad for, at det
er kristne, der har indflydelse på udviklingen i området. Det vil
betyde mindre drikkeri og bedre moral, og det vil være gavnligt for
befolkningen!

Det er godt at de kristne har godt ry for deres livsstil. Det er dog
endnu bedre hvis omgivelserne får øjnene op for baggrunden: At Jesus
er frelser og herre, og af glæde og taknemmelighed over ham har dårlig
livsstil ikke længere interesse.

Vi glæder os over den gode udvikling i arbejdet og vil på vegne af
nybyggerne i Fjendeskoven bringe en hjertelig tak for den store hjælp,
der er blevet givet!

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise