Annelise & Axel

Kære alle.

Fredag morgen. Der skal være et tidligt morgenmøde i skolekomiteen,
som jeg er medlem af. Det er skolen, hvor missionærbørnene går. Skolen
ligger i vort nabolag. Jeg skal gå lige forbi familien Jacobsens hus
undervejs, så deres to børn og jeg kan følges. Hyggeligt! Noah på fire
skal holdes i hånden, når vi når op til landevejen, men da vi skal
forbi to hunde længe før, får jeg fornøjelsen af at mærke den lille
barnehånd i min inden landevejen. Selma på seks balancerer på kanterne
mellem de store vandpytter på den meget hullede vej. Snakken går
livligt hele vejen. Men da vi når tærskelen til skolen oplever jeg
noget nyt. Vi slår over til engelsk! Jeg har aldrig talt andet end
dansk med de børn, men i det internationale miljø på skolen bruges
engelsk. Tænk at man kan omplante to børn fra Danmark til Cambodja, og
efter et halvt år falder engelsk dem helt naturligt! Vi har stor glæde
af at have familien Jacobsen her. De voksne slider med det
cambodjanske sprog.

I komiteen skal vi snart tage stilling til, hvor skolen skal flytte
hen. Det er tredje skoleår, der er begyndt, og det voksende børnetal
er ved at sprænge rammerne. Et positivt problem! Jeg er glad for at
komme på skolen. Det ugentlige bedemøde står jeg for. Det er godt, at
jeg har tid og luft i programmet til at påtage mig småjobs som dette
og mange andre ting, der dukker op uforudset.

Axel kom hjem tidligere end ventet fra sin tur ud til landsbyen, hvor
han plejer at give katekismusundervisning. Der er travlhed i markerne
nu, hvor regnen er begyndt. Det gælder det daglige brød for det næste
år. Det må respekteres af os, der ikke dyrker selv, men kan købe det
hele. Med hjem havde han et oliemaleri af den type, der sælges til
turister. En pige med en sikker hånd er ved at blive oplært af en
kunstner. Hun bliver sparet for arbejdet i rismarkerne. En fremtid for
hende som kunstner i turistbranchen vil give familien et større
økonomisk løft, end en ekstra hånd i marken.

Sidste år var regntiden meget voldsom, og byen stod under vand. Det
var en slem tid, som vi håber bliver vores eneste erfaring af den
type. Dette år er der indtil nu faldet mindre regn. Landmændene synes,
at det er for lidt.

På LM’s hjemmeside har vi skrevet lidt om dette på bloggen. Se:
http://www.dlm.dk/

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise.